Tag Archive : 6

กระบี่นทท.หาย กลายเป็นเมืองสงบสุข คาดโควิด-19 กระทบยาว 6 เดือน

โควิด-19 ทำนักท่องเที่ยวลด คาดกระทบยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ผู้ประกอบการที่กระบี่ ใช้โอกาสปรับปรุงร้านรับท่องเที่ยวหลังวิกฤติ ผวจ.สั่งบิ๊กคลีนนิ่งทุกวันพุธ ช่วยฆ่าเชื้ออีกทางหนึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ตามหัวเมืองต่างๆ ในประเทศไทย ในส่วนของ จ.กระบี่ บรรยากาศ นทท.ชาวต่างชาติลดปริมาณลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่นอกแหล่งท่องเที่ยว อย่างเช่นในตัวเมืองกระบี่ ถนนหลายสายเข้าสู่ภาวะเงียบเหงา ไร้นักท่องเที่ยวออกมาเดินเที่ยวเหมือนเช่นปกติที่ผ่านมาขณะที่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวรายย่อย อาทิ ร้านอาหาร ร้านรถเช่า ร้านขายทริปท่องเที่ยว ซึ่งได้รับผลกระทบจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ต่างพากันใช้โอกาสนี้ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารร้านค้าจากการสอบถามผู้ประกอบการหลายราย ต่างเตรียมรับผลกระทบด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ที่จะตามมาหลังจากนี้ บางรายต้องปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานของพนักงาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน เช่น การลดเวลาการทำงานของพนักงาน แทนการเลิกจ้าง โดยผู้ประกอบการเตรียมรับมือผลกระทบในระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหลังจากนี้ขณะที่ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ได้บอกให้ผู้ประกอบการ ใช้วิกฤติครั้งนี้ ในการปรับปรุงสถานประกอบการ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดการเก็บกวาด ทำความสะอาดและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ หลายแห่ง เพื่อยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และรอรับการท่องเที่ยวหลังจากผ่านพ้นวิกฤติ รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งทุกๆ วันพุธของสัปดาห์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทางหนึ่งด้วยpaidoo ไปดู เว็บท่องเที่ยวข้อมูลเยอะมากๆ

รับผีน้อยกลับไทย ทอท.ยกระดับคัดกรองเข้มข้นโควิด-19 ใน 6 สนามบิน ย้ำปลอดภัย

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)หรือ ทอท.เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นหลายประเทศทั่วโลก ทอท.ได้เพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศขาเข้าให้เข้มงวดมากขึ้นตามสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) เพิ่มมาตรการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศทุกเที่ยวบินอย่างเข้มงวด โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยระบบอินฟราเรด (Thermoscan) 2 จุด บริเวณแนวทางเดินด้านทิศเหนือ ใกล้กับอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 2 (Pier 2) และบริเวณแนวทางเดินด้านทิศใต้ ใกล้กับอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 3 (Pier 3)อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1สำหรับท่าอากาศยานหาดใหญ่และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ได้จัดหลุมจอดเฉพาะสำหรับเที่ยวบินที่มาจากต่างประเทศทุกเที่ยวบิน พร้อมติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร โดยท่าอากาศยานหาดใหญ่(ทหญ.)ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนบริเวณพื้นที่หน้าด่านควบคุมโรค ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ และ ทชร.ติดตั้งบริเวณหน้าพิธีการตรวจคนเข้าเมืองห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ขณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.),ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)และท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) นอกจากเพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าอย่างเข้มงวดแล้ว ยังเพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังผู้โดยสารขาออกที่จะเดินทางออกจากประเทศไทย เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจว่าผู้ที่ร่วมเดินทางทุกคนถูกตรวจคัดกรองสุขภาพมาแล้วระดับหนึ่งส่วนกรณีของแรงงานชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลีที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ทอท.จะปฏิบัติตามขั้นตอนการคัดกรองผู้โดยสารเช่นเดียวกับกรณีเที่ยวบินที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงคือ มีการจัดให้ผู้โดยสารขาเข้าผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ ด่านควบคุมโรคในบริเวณจุดตัดอาคารเทียบเครื่องบิน D และบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองนอกจากนี้เพื่อเป็นการคัดกรองอย่างเข้มข้นจะมีการคัดกรองอุณหภูมิเพิ่มเติมให้กับผู้โดยสารบริเวณหน้า Gate หากพบผู้เข้าข่ายต้องสงสัยติดโรคจะดำเนินการตามกระบวนการของกรมควบคุมโรค ส่วนผู้ที่ไม่เข้าข่ายจะดำเนินการตามกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองต่อไป โดยกรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จำกัด(บขส.)จะจัดรถส่งผู้โดยสารไปยัง local quarantine และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนจะเป็นผู้ที่จะคอยติดตามให้อยู่ภายในที่พัก 14 วันขณะเดียวกันทุกท่าอากาศยานของ ทอท.ยังได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในท่าอากาศยานเช่น ตม. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ศุลกากร ตามสั่งการกระทรวงคมนาคม โดยจะมีการประชุมร่วมกันทุกวัน เพื่อประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และใช้ประโยชน์จากระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ซึ่ง ทอท.และ ตม.ได้ติดตั้งและใช้งานมาตั้งแต่ปี 2558 มาช่วยในการคัดกรองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบ APPS จะมีการส่งรายชื่อผู้โดยสารพร้อมข้อมูลการเดินทางระหว่างประเทศทั้งขาเข้า ขาออก และผู้โดยสารเปลี่ยนผ่านลำ(Transit /Transfer)มายังระบบฐานข้อมูลของ ตม.จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดครบถ้วน และเต็มความสามารถตามขั้นตอนและมาตรฐาน เพื่อร่วมกันป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเข้าสู่ระยะที่ 3 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม“ทอท.ได้ร่วมสนับสนุนด้านสุขภาพของประชาชน โดยบริจาคเงินประมาณ 21.82 ล้านบาทให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดซื้อเครื่องเทอร์โมสแกน 17 เครื่องเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานจนถึงการรับมือโรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่ในอนาคต นำไปสู่ความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวไทยต่อไป”ข่าวโรคภัยอันตรายล่าสุดวันนี้

ปริญญาขนส่ง-รถรับจ้าง รถ 4, 6 10 ล้อ รับจ้าง ราคาถูก ไปทั่วไทย 24 ชั่วโมง

ปริญญาขนส่ง-รถรับจ้าง รถ 4, 6 10 ล้อ รับจ้าง ราคาถูก ไปทั่วไทย 24 ชั่วโมง รถหกล้อรับจ้าง รถรับจ้าง 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ รถรับจ้างขนของทั่วประเทศ ราคาถูก บริการรถขนของ ขนส่งสินค้า ขนย้ายเครื่องจักร ย้ายสำนักงาน ย้ายบ้าน พร้อมคนยก สะดวก สินค้าปลอดภัย ประสบการณ์กว่า 10 ปี ทีมงานคุณภาพ บริการทุกวัน 24 ชั่วโมงบริการขนย้ายสินค้าทุกประเภท ที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทีมงานมืออาชีพ บริการตลอด 24 ชม. บริการรถขนของ รถรับจ้างขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ ขนสินค้าเกษตร พืชผักผลไม้ ข้าวสาร อาหารสัตว์ สินค้าเกษตรทุกชนิดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทย ภาคเหนือ ใต้ ออก ตก รับจ้างขนส่งสินค้าตามโรงงาน ไปส่งตามโกดังต่างจังหวัด ส่งร้านค้าตัวแทนจำหน่าย เรามีรถสี่ล้อ หกล้อ สิบล้อ รถกระบะ รถเฮี๊ยบ ให้ท่านได้เลือกใช้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ทักษ ไหมทอง Tel: 061-227-5871  รถรับจ้าง ปริญญาขนส่ง103/2 ซ.ประเสริฐดี ถ.กาญจนาภิเษกแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียนกรุงเทพ 10150Tel: 061-227-5871ID LINE: 061-227-5871Website: https://www.xn--12cmc8cva5ccp6cwa9bo70af.netWebsite: https://www.รถหกล้อรับจ้าง.net                 Keyword:                  รถหกล้อรับจ้าง                      รถรับจ้างขนของ